Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-10-26 ( Imieniny: Ewarysta, Lucyny)

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku - Program działania Biblioteki Publicznej w Łasku

Program działania Biblioteki Publicznej w Łasku

PROGRAM DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. JANA ŁASKIEGO MŁODSZEGO W ŁASKU NA LATA 2021-2023


Misją Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku jest:

 • upowszechnianie szerokiego zasobu wiedzy i informacji z różnych dziedzin, dorobku kulturalnego środowiska lokalnego, a także inspirowanie do obcowania z książką,
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia mieszkańców,
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, w tym materiałów dotyczących własnego regionu,
 • gromadzenie dóbr kultury oraz promocja kultury lokalnej,
 • ochrona zgromadzonego dziedzictwa kulturowego, dbałość o zachowanie obiektów wchodzących w skład Muzeum Historii Łasku, a także upowszechnianie wiedzy o regionie i mieszkańcach,
 • popularyzowanie regionu poprzez wykorzystanie jego walorów przyrodniczych i turystycznych w wydawnictwach i materiałach promocyjnych Punktu Informacji Turystycznej,
 • prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzującej książkę i czytelnictwo,
 • świadczenie usług w zakresie komunikacji internetowej,
 • podejmowanie działań służących unowocześnianiu Biblioteki w tym dostosowanie jej wnętrz i wyposażenia do współczesnych kryteriów jakie obowiązują w nowoczesnym bibliotekarstwie.

Wizja Biblioteki to nowoczesna, dynamicznie działająca i dostępna dla wszystkich mieszkańców, bezpieczna placówka z interesującą ofertą kulturalną, skierowaną do szerokiej grupy odbiorców. Instytucja zaspokajająca potrzeby kulturalne i turystyczne poprzez nowe technologie, ułatwiające społeczeństwu realizację ich potrzeb. To także idąca z duchem czasu, przyjazna Biblioteka spełniająca oczekiwania wszystkich użytkowników i zapewniająca im stały dostęp do informacji edukacyjnych i kulturalnych oraz utrzymująca dobrą współpracę z samorządem i biorąca udział w projektach, mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług. Biblioteka nowoczesna to także dobra lokalizacja oraz funkcjonalne i dostosowane do współczesnych standardów wnętrza.

Cele programowe to:

 • ugruntowanie pozycji biblioteki i jej filii w środowisku lokalnym, przez podnoszenie jakości świadczonych usług bibliotecznych oraz upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury,
 • rozszerzanie oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz dbanie o różnorodność form działalności czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych,
 • w dobie pandemii Covid-19 prezentacja oferty kulturalnej on-line na stronie www i facbooku.
 • intensyfikacja form pracy z czytelnikiem aby zwiększyć obszar oddziaływania biblioteki, wzmacnianie działań promujących czytelnictwo ,historię miasta i turystykę oraz środowiska lokalne (strona www, facebook),
 • dążenie do zwiększania środków pozabudżetowych biblioteki (wypracowanie dochodów własnych, zabieganie o sponsorów, udział w programach grantowych skierowanych do bibliotek),
 • dalsze tworzenie bazy komputerowej w programie bibliotecznym Mak + , udostępnianie katalogu swoich zbiorów on- line, wdrażanie kolejnych modułów,
 • prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki,
 • uzupełnianie archiwaliów dotyczących Łasku i regionu oraz kolekcji muzealnych,
 • popularyzacja kultury i historii regionalnej w oparciu o zbiory Muzeum Historii Łasku,
 • organizowanie wystaw stałych i czasowych w Muzeum Historii Łasku,
 • dalszy rozwój działalności edukacyjnej Muzeum Historii Łasku,
 • propagowanie walorów turystycznych miasta i regionu poprzez organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, questów, edycji wydawnictw, widokówek kalendarzy i innych materiałów promocyjnych,
 • prowadzenie działalności wystawienniczej w „Galerii pod Korabiem”,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb czytelniczych oraz ciągłe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych głównie o nowości wydawnicze,
 • w przypadku zawarcia porozumienia z powiatem łaskim, wykonywanie zadań biblioteki powiatowej (m.in. instruktaż, szkolenia, wypożyczenia międzybiblioteczne),
 • kontynuacja współpracy ze szkołami, przedszkolami, instytucjami gminnymi i powiatowymi, organizacjami, miejscowymi parafiami, stowarzyszeniami m.in.: Środowiskowym Domem Samopomocy, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej,
 • regulowanie polityki kadrowej do aktualnych potrzeb Biblioteki oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Wskaźniki jakie Biblioteka chce osiągnąć to:

 •  zwiększenie liczby działań kulturalnych oraz większa liczba odbiorców tych działań ( spotkania, wystawy, warsztaty, jarmarki),
 • poszerzenie dostępu do informacji z różnych źródeł (książka, prasa, Internet, wystawy, spotkania, warsztaty),
 • udostępnianie katalogu biblioteki on-line,
 • zwielokrotnienie liczby nowości wydawniczych,
 • powiększenie liczby rekordów bazy bibliografii regionalnej,
 • zwiększająca się liczba odwiedzających placówkę i korzystających z jej usług (w tym niepełnosprawnych i seniorów),
 • pozyskiwanie dotacji z programów skierowanych do bibliotek (m.in. Równać Szanse, Fundacja Orange, MKiDN „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”),
 • ekspozycja wystaw artystycznych w Galerii pod Korabiem i wystaw o tematyce historycznej w Muzeum Historii Łasku,
 • warsztaty, spotkania i lekcje o charakterze historyczno-edukacyjnym,
 • popularyzowanie i zwiększenie liczby wycieczek turystycznych i Questów po mieście i regionie,
 • zwiększenie liczby publikacji związanych z regionem.

Autor: Bożena Dąbrowa Trocka

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-27 23:13przez: Bożena Dąbrowa Trocka
Opublikowano:2021-04-27 23:15przez: Damian Mikła
Zmodyfikowano:2021-04-27 23:15przez: Damian Mikła
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna w Łasku
Odwiedziny:139

Rejestr zmian

 • [2021-04-27 23:15:14]Damian MikłaDodano plik do pobrania
 • [2021-04-27 23:12:01]Damian MikłaWprowadzenie treści

Banery/Logo