Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-09-25 ( Imieniny: Aureli, Kamila)

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku - Praca

Praca

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA ŁASKIEGO MŁODSZEGO W ŁASKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

 PRACOWNIK ADMINISTRACJI

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 3. Miejsce wykonywanej pracy: Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego
  w Łasku, ul. 9 maja 6, 98-100 Łask

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. udokumentowana znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, kadr
 4. biegła obsługa komputera –Ms Office oraz min.1 program graficzny;
 5. doświadczenie w pracy z projektami i pozyskiwaniem środków zewnętrznych;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. zdolności organizacyjne i koordynacyjne;
 8. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 9. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczących umów cywilno-prawnych; przepisów związanych z organizacją i działaniem archiwów zakładowych, ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. znajomość przepisów udzielania zamówień publicznych;
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów;
 6. umiejętności interpersonalne w szczególności łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, asertywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie spraw organizacyjnych biblioteki;
 2. Prowadzenie sekretariatu biblioteki;
 3. Prowadzenie kasy i pogotowia kasowego biblioteki;
 4. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników biblioteki, przygotowywanie umów z wykonawcami;
 5. Wyszukiwanie możliwych źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych (krajowych, unijnych), przygotowywanie oraz koordynacja projektów kulturalnych związanych z promocją czytelnictwa;
 6. Archiwizacja dokumentów biblioteki;
 7. Nadzór nad realizacją zamówień publicznych w bibliotece zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. Opracowanie materiałów graficznych, promocyjnych, reklamowych na potrzeby biblioteki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV
 2. list motywacyjny,
 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być zaopatrzone podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do 24.08.2022, pocztą elektroniczną na adres: biblioteka_lask_dyrektor@wp.pl lub osobiście w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.  Dokumenty składane osobiście należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: pracownik administracji”.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 675 35 27.
Dokumenty, które wpłyną do Biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: Uczestnicy spełniający wymogi formalne dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają telefoniczne bądź e-mailowe zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łasku zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Informacja o terminie objęcia stanowiska i warunkach zatrudnienia:
praca od września 2022 r.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Aneta Możdżanowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-27 23:32przez:
Opublikowano:2022-08-05 13:53przez: Damian Mikła
Zmodyfikowano:2022-08-08 13:51przez: Damian Mikła
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna w Łasku
Odwiedziny:951

Rejestr zmian

 • [2022-08-08 13:51:59]Damian Mikłazmiany
 • [2022-08-08 13:51:09]Damian Mikłaspacja
 • [2022-08-08 13:47:26]Damian Mikłazmiany
 • [2022-08-05 11:33:48]Damian Mikłazmiana ogłoszenia
 • [2022-08-05 11:32:25]Damian Mikłazmiana nagłówka
 • [2022-08-05 11:31:46]Damian Mikłanabor na stanowisko administracyjne
 • [2021-04-27 23:30:43]Damian MikłaUtworzono zakładkę

Banery/Logo