Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2021-10-26 ( Imieniny: Ewarysta, Lucyny)

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku - Regulamin wypożyczania czytaków w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Regulamin wypożyczania czytaków w Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Łask, dnia 14.07.2021

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania  odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych –„Czytaka Plus” i „Czytaka NPN3” – dalej zwanych czytakiem, osobom zapisanym do Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (dalej zwanym Czytelnikiem).
 2. Czytaki przeznaczone są dla osób niewidomych i słabo widzących, w uzasadnionych przypadkach Biblioteka może podjąć decyzję o udostępnieniu czytaka innej osobie.
 3. Wypożyczanie czytaków jest bezpłatne.
 4. Za wypożyczenie czytaka, od osoby zameldowanej poza gminą Łask, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 250 zł.
 5. W przypadku wątpliwości lub niemożności ustalenia adresu zamieszkania Czytelnika, bibliotekarz ma prawo zażądać przedstawienia zaświadczenia o aktualnym adresie zamieszkania wydanego przez właściwy urząd.
 6. Czytaki wypożyczane są przez Czytelnię dla dorosłych.
 7. Czytelnik, który zamierza korzystać z czytaka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania zawartych w nim warunków.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1.
 9. Warunkiem wypożyczenia czytaka jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
 10. Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Biblioteki i Czytelnika.
 11. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia urządzenia osobom:
  1. ) nietrzeźwym lub będących pod wpływem innych środków odurzających,
  2. ) które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelników i pracowników.
 12.  Z chwilą wypożyczenia czytaka, Czytelnik staje się za niego w pełni odpowiedzialny i jest zobowiązany do dbania o stan urządzenia, i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 13. W momencie zwrotu urządzenia i po sprawdzeniu jego stanu technicznego przez bibliotekarza, Czytelnik na swoim oświadczeniu otrzymuje potwierdzenie zwrotu.
 14. Czytak wypożyczany jest na okres 30 dni, z możliwością przedłużenia wówczas, gdy nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych Czytelników.
 15.  Czytelnik wypożycza wyłącznie czytak z wgranymi audiobookami, stanowiącymi własność Biblioteki.
 16.  Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 wgranych audiobooków.
 17. Czytelnicy mogą wgrywać do wypożyczonych przez Bibliotekę czytaków dowolne utwory, zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach udzielonych im do tego pozwoleń i licencji.
 18. W chwili zwrotu czytaka do Biblioteki, wszystkie wgrane przez Czytelnika pliki, muszą być usunięte z urządzenia, bez naruszenia kompletu książek wgranych przez Bibliotekę.
 19. Czytelnik ma prawo korzystać z czytaka oraz wgranych na niego książek tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:
  1. ) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytaka i wgranych na niego książek w całości lub we fragmentach,
  2. ) modyfikowania treści wgranych książek,
  3. ) komercyjnego wykorzystywania książek,
  4. ) rozpowszechniania treści książek i wprowadzania ich do Internetu,
  5. ) udostępniania czytaka osobom trzecim.
 20. Za przetrzymanie czytaka ponad termin określony w pkt 14, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 10 zł za dzień zwłoki.
 21. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu o 14 dni, Biblioteka będzie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej.
 22. Czytelnik nieoddający urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczyć czytaka.
 23. Czytelnik korzysta z czytaka na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność finansową.
 24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czytaka, Czytelnik pokrywa koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia o takich samych parametrach.

Załączniki:

Autor: Bożena Trocka-Dąbrowa

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-14 13:55przez: Bożena Trocka-Dąbrowa
Opublikowano:2021-07-14 14:22przez: Damian Mikła
Zmodyfikowano:2021-07-14 14:21przez: Damian Mikła
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna w Łasku
Odwiedziny:93

Rejestr zmian

 • [2021-07-14 14:21:10]Damian MikłaModyfikacja treści
 • [2021-07-14 14:18:27]Damian MikłaModyfikacja treści
 • [2021-07-14 14:11:01]Damian MikłaKorekta tekstu
 • [2021-07-14 14:06:53]Damian MikłaKorekta
 • [2021-07-14 13:40:40]Utworzenie wpisu

Banery/Logo