Menu

:: Strona główna BIP
:: Strona główna biblioteki

:: Dane teleadresowe
:: Pracownicy
:: Działy biblioteki
:: Filie
:: Regulamin
:: Statut
:: Uchwały

Szukaj na stronie


Uchwała nr L/479/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
Uchwała nr XL/414/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku znajdującej się na osiedlu Przylesie przy ul. Szkolnej 1 oraz zamiaru dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii.
Data Zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
12:06:2014 Zmiana uchwały Bożena Trocka-Dąbrowa
23:07:2013 Zmiana uchwały Bożena Trocka-Dąbrowa
03:01:2013 Utworzenie strony Michał Pniewski