Zapraszamy do udziału w konkursie historyczno-literackim pn. "RÓŻNE OBLICZA NIEPODLEGŁOŚCI".
Konkurs pod honorowym patronatem Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka i Koła AK w Łasku.


Uwaga! Termin nadsyłania prac został przedłużony - do 20 października 2018 r.

CELEM KONKURSU JEST:

 • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie
 • i pogłębianie wiedzy o historii Polski, swojej rodzinnej miejscowości i rodzinie,
 • kultywowanie wartości, postaw i ideałów walczących o niepodległość,
 • zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej miejscowości i mieszkańców,
 • zachęcanie do doskonalenia umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami wypowiedzi np. wywiad, relacja, opowiadanie, reportaż,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w materiałach historycznych i tekstach źródłowych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 15 do 19 lat, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • tematem pracy mogą być ludzie, sytuacje i ważne wydarzenia związane z historią Łasku i okolic, które miały miejsce na przestrzeni 100 lat od odzyskania niepodległości w 1918 roku
 • formą pracy może być: wywiad, relacja, opowiadanie, reportaż, opis kronikarski
 • prace konkursowe powinny być wzbogacone materiałem dokumentacyjnym
 • każdy uczestnik nadsyła na adres Biblioteki Publicznej w Łasku, jedną pracę
 • w maszynopisie o objętości do 3 stron, format A4, oraz na nośniku cyfrowym
 • prace powinny być opatrzone następującymi informacjami:
  - imię i nazwisko
  - wiek uczestnika
  - adres zamieszkania
  - nazwa szkoły

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Ogłoszenie konkursu – 28 marca 2018 r.
 2. Termin nadsyłania prac – do 30 września 2018 r. na adres: Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, ul. 9 Maja 6, tel. 675 35 27
 3. Nadsyłane prace nie będą zwracane.
 4. Jury powołane przez organizatorów konkursu dokona oceny nadesłanych prac i przyzna 3 nagrody rzeczowe i dwa wyróżnienia dla zwycięzców.
 5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 6. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione w terminie do 30 października 2018 roku.
 7. Wręczenie nagród odbędzie się w czasie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w listopadzie 2018r. (dokładny termin podany zostanie później).
 8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone w publikacji pokonkursowej.

Do prac należy dołączyć zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku uczestników niepełnoletnich, na bezpłatne wykorzystanie pracy w druku, publikacjach internetowych, medialnych, dla ogłoszenia wyników konkursu, eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem popularyzacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (załącznik 1 lub 2 oraz 3).

Pobierz szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami
szczegółowy_regulamin.pdf

Sky Bet by bettingy.com